mandag 20. februar 2012

UP Trango XC2, ny avansert distansemaskin...

UP kommer endelig med etterfølger fra Trango XC, vi gleder oss og se ka dette er for noe, sertifisering blir vel En D(dhv2-3)

Informasjon under er det eg sitter inne med foreløbig...

Siden eg e så steike god til å oversette engelsk har eg valgt å la infoen stå på engelsk under i første avsnitt, den fargete under der igjen er oversatt i Google oversetter...

Push back the limits - Trango XC² from UP

In UP-speak, Trango has always been synonymous with top performance you can handle. As you can all imagine, even this time-proven concept has been under pressure in recent times, due to the CIVL decision to ban the Open Class. However, we have decided to remain true to our tradition, and KEEP the Trango Series as an accessible high-performance cross country machine "for the masses". As it turns out, the latest Trango incarnation, which we call Trango XC², although optimised for performance, is in fact quite a lot EASIER than its predecessors in all maneouvres!


Based on the prototypes flown by Toma Coconea and Ferdy van Schelven in the 2011 Red Bull X-Alps, this new wing is a cross-country pilots' dream; it is so easy, so intuitive to fly, that all mental ressources are free to concentrate on more productive matters than the basic "keep it flying" stuff! The Edge XR concept has contributed greatly especially inside, with long Nylon reinforcements a la 2-liners along the leading edge, and shorter, but also 2-liner inspired, Nylon battens over the C-lines. That being said, the Trango XC² IS NOT a 2-liner, and nor should it be - it is a 3-liner wing, designed to be flown by people who appreciate the extra safety in this principle. This becomes obvious the first time you either encounter extreme turbulence or decide to provoke your own asymmetrical collapse - the reactions are astoundingly benign for a wing in this class.

SOME HIGHLIGHTS

· True 3-liner, with 2-liner technology inside the canopy

· Mini Ribs - easy pitch control, improved handling

· C-Wire internal reinforcement

· Airfoil Stabilizing System (ASS) - perfectly shaped leading edge at all speeds and throughout the lifetime of the wing

· Edge XR-Technology in the leading edge and above the C-lines

· refined BTS system along the trailing edge - tension when you need it, and only when you need itSå på Stein-Are måten å ovesette på:-)

UP Trango XC2Skyv tilbake grensene - Trango XC ² fra UP

I UP-tale, har Trango alltid vært synonymt med topp ytelse du kan håndtere. Som dere alle kan forestille seg, har også denne gangen utprøvd konsept vært under press i nyere tid, på grunn av CIVL beslutningen om å forby åpen klasse. Vi har imidlertid besluttet å forbli tro mot tradisjonen vår, og holde den Trango-serien som et tilgjengelig høyytelses langrenn maskin "for massene".
Som det viser seg, den siste Trango inkarnasjonen, som vi kaller Trango XC ², men optimalisert for ytelse, er faktisk ganske mye lettere enn sine forgjengere i alle maneouvres!

Basert på de prototypene flydd av Toma Coconea og Ferdy van Schelven i 2011 Red Bull X-Alps, er denne nye fløyen en langrennsløype piloter drøm, det er så enkelt, så intuitiv å fly, at alle mentale ressources står fritt til å konsentrere seg om mer produktive saker enn det grunnleggende "keep it flying" ting! The Edge XR-konseptet har bidratt sterkt spesielt innvendig, med lange nylon forsterkninger a la 2-liners langs forkanten, og kortere, men også to-liner inspirert, Nylon lekter over C-linjene.

Det blir sagt, Trango XC ² er IKKE en 2-liner, og bør heller ikke være - det er en 3-liner vinge, designet for å bli fløyet av mennesker som setter pris på ekstra sikkerhet i dette prinsippet.
Dette blir tydelig første gang du enten støter ekstrem turbulens eller bestemme seg for å provosere din egen asymmetrisk kollaps - reaksjonene er forbløffende godartet for en fløy i denne klassen.Noen høydepunkter· Ekte 3-liner, med 2-liner teknologi inne i kalesjen

° Mini Ribs - lett pitch kontroll, forbedret håndtering· C-Wire intern forsterkning

· Airfoil Stabiliserende System (ASS) - perfekt formet forkant ved alle hastigheter, og gjennom hele levetiden av vingen

· Edge XR-teknologi i forkant og over C-linjene

· Raffinert BTS system langs bakkanten - spenning når du trenger det, og bare når du trenger det

LINK TIL UP:
http://www.up-europe.com/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar