mandag 7. mars 2016

Årsmøte idag 7-3-2016 kl. 18.00 i Humla Paramotorklubb

Dette er et nettmøte for Skype for Business, den profesjonelle appen for møter og kommunikasjon, tidligere kjent som Lync.
Bli med over telefon
+47 23 90 45 00 (Norway)                 Engelsk (Storbritannia)  
 
Konferanse-ID: 461238


Innkalling til årsmøte 2016 i Humla Paramotorklubb
Tid: Mandag 07. Mars kl. 18.00
Sted: Statnett, Nydalen alle 33. (Ved siden av PST)
Møte kan også følges eller delta i, med og klikk på linken som er med i mailen for innkallingen.
Vi kjører dermed møtet på Skype/kommunikator, slik at alle som ikke kan reise til Oslo har anledning til å bli med på PC(Video-samtale) eller ringe inn over mobil, og er da med i møtet.
Saksliste
 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer og to personer til å underskrive protokoll
 4. Presentasjon av forslag til handlingsplan for 2016.  
 5. Presentasjon av regnskap for HPPK
 6. Styret ønsker innspill fra generalforsamlingen på hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres og hvem som kan være støttespillere i arbeidet. Herunder etablering av undergrupper som arrangerer treff (2 stk/år), konkurranser og andre events til medlemmenes og aktivitetens beste.
 7. Informasjon om klubbens Styringsgruppe med behov for å fylle støttefunksjoner/arbeidsoppgaver i samråd med fagsjef og daglig leder HP/PG seksjonen NLF, i forbindelse med utvikling av undervisningsplaner, gjennomføring av kurs og evaluering av sikkerhetssystemet.
 8. Kontingentens størrelse – fremtidig regulering
 9. Styrets sammensetning, verv, ansvarsområder, antall oppgaver og møtestruktur
 10. Valg (årsmøtets stadfestelse av vedtak på stiftelsesmøtet)

Styretssammensetning:
 1. Eventuelt
Det er opp til medlemmene å fremme aktuelle saker på møtet. De vil bli drøftet i plenum. Eventuelle vedtak vil bli gjort på styremøte eller senere årsmøte avhengig av mandat.

Vel møtt!

Med hilsen fra styret i Humla Paramotorklubb, v/ leder Alf Nipe 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar