tirsdag 12. mai 2009

Bjørgeberget i Brumunddal. Et ønsket startsted.

Her skulle vi fått til noe lurt, Vest og NordVest vendt, cummulusene koser seg over denne toppen. Bjørgeberget er 500moh, og dalbunnen ved hovedveien er ca. 230moh. Og best av alt er at det går vei helt opp til starten, men er vel egentlig en natursti/traktorvei. Var helt oppe med Tove,s bil idag(Caravelle, 2-hjulstrekk), men blir vel neppe lov og kjøre opp om man skulle få lagd start her. Men det er ikke langt å gå med PG fra sagbruket, men HG er det verre. Hadde man bare fått lov å kjørt opp med HG-ene opp hadde saken vært "pease of cake"

Her er det uante muligheter og fly distanse innover Sverige, både på Vest og NordVest. Erik Bergseter og Tom Salamonsen er jo gode distansejegere, og dem er fullt enig i det. Her ser vi ofte goskya mens vi sitter på Høsbjør og ønsker skya hit. Hender at det suger så bra i den at det blir side/bakvind på Høsbjør. Legger seg veldig ofte skygater fra Bjørgeberget og østover, vi sitter som regel og misunner den skygata nede i Brumunddal, der er det egentlig vi høre hjemme.

Det er en grunneier som eier selve starten, han holder jeg og jobbe med. Han var ikke så fremmed for tanken at vi kunne lage en start der, men vi "moer" pent med han. Så er det en annen grunneier som eier en 200meter lang veistubbe for og komme til Bjørgeberget, han tror eg vi må bruke ekstra light silkehansker for og få på godfot. Selve starten, må hugges rett over hogstfeltet. Naturlig flat start som blir gradvis brattere. En perfekt start, trengs ikke noen rampe til HG, slett og fin. Nesten helt nede på kanten. Litt lengre oppe, høye trær i tilfelle vi får hugge. Høsbjør kl 20.00. Fine lenticer som slår ned i Brumunddal idag, bildet er tatt fra båthavna. Tidligere i vinter/vår var jeg og Erik på ei befaring med truger, ja vi drømmer om dette stedet på V, N-V. Det er enorme jorder under, så når vindretninga stemmer, soper han all termikk mot Bjørgeberget. Det går gradvis opp helt til det løsner i bratta. Man må se muligheter i de startsteder man har lokalt også, det finnes så enorme nye løyper som er uprøvd...

Legger ved en link til kart som viser litt mere detaljert.
http://www.gulesider.no/kart/;jsessionid=gEz7oFfyF-Nd82hv2e#lat%3D6755223.45064%26lon%3D605264.86743%26zoom%3D14%26layers%3DB0000%26q%3Dbj%25C3%25B8rgeberget%2520ringsaker%26offset%3D0%26tab%3Daddress

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar