tirsdag 26. februar 2013

Humla Paramotorklubb har Årsmøte IDAG onsdag 27/2-13 Kl. 18.00 i Oslo...


Innkalling til årsmøte 2013 i Humla Paramotorklubb (HPPK)
Tid: onsdag 27. februar kl. 18.00
Sted: Norges Luftsportsforbund, Rådhusgaten 5B, 0151 Oslo (inngang Dronningensgt.)
Saksliste
 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer og to personer til å underskrive protokoll
 4. Årsberetning («Stiftelsesberetning») legges frem av styret
 5. Presentasjon av ansvarskart for styret og eventuelle undergrupper med forslag til handlingsplan for 2013. HPPK er innmeldt i Norges Idrettsforbund og Norges Luftsportsforbund (NLF), Hang- og paragliderseksjonen.   
 6. Presentasjon av åpningsbalanse for HPPK
 7. Styret ønsker innspill fra generalforsamlingen på hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres og hvem som kan være støttespillere i arbeidet. Herunder etablering av undergrupper som arrangerer treff (2 stk/år), konkurranser og andre events til medlemmenes og aktivitetens beste.
 8. Informasjon om klubbens behov for å fylle støttefunksjoner/arbeidsoppgaver i samråd med fagsjef og daglig leder HP/PG seksjonen NLF, Arne Hillestad, i forbindelse med utvikling av undervisningsplaner, gjennomføring av kurs og evaluering av sikkerhetssystemet.
 9. Kontingentens størrelse – fremtidig regulering
 10. Kompensasjon til instruktør og hjelpere for kursing
 11. Styrets sammensetning
Verv, ansvarsområder, antall oppgaver og møtestruktur
 1. Valg (årsmøtets stadfestelse av vedtak på stiftelsesmøtet)Styremedlem

  Stein-Are Skogeng trer ut av styret til fordel for vervet som faglig leder.
     
      Styrets sammensetning:
      Leder                Kai A. Fegri                  1 år
      Nestleder          Johnny Svardal            1 år
      Styremedlem    Alf Sigurd Nipe            1 år     
      Styremedlem    Øystein Krogh              1 år
      Varamedlem     Roger Nybakk              1 år
      Varamedlem     Lars Berg                     1 år

Revisor              Fred Arne Fredriksen    1 år
Revisor              Jan Mlodyszewski        1 år

Valgkomité       Paul Ivar Johansen       1 år
Valgkomité       Vegard Veslum             1 år

Faglig leder:     Stein Are Skogeng       1 år
 1. Eventuelt
Det er opp til medlemmene å fremm aktuelle saker på møtet. De vil bli drøftet i plenum. Eventuelle vedtak vil bli gjort på styremøte eller senere årsmøte avhengig av mandat.

Vel møtt!
Med hilsen fra styret i Humla Paramotorklubb
v/ leder Kai A. Fegri 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar