torsdag 27. oktober 2011

Regler for lettvekts-utstyr...

Handboka sier følgende om lettvekst-utstyr:
3.3.3 Sikkerhetsutstyr:
Ryggbeskyttelse i seletøy for paragliding.
Utøver skal være utstyrt med seletøy med dempende ryggbeskyttelse ved utøvelse av paragliding. Det gis unntak fra denne regel når det gjelder flyving med hjelpemotor da egnet seletøy for flyving med hjelpemotor skal benyttes.

Ved tandemflyving med hjelpemotor anbefales det at passasjerseletøyet inneholder tilstrekkelig beskyttelse for rygg ved evt harde landinger eller avbrutt take off. Ved flyving med lett utstyr gis det unntak fra denne regel, men anbefales å benytte airbag på seletøy, noe som opprettholder sikkerheten uten at det går utover vekta i stor grad.

3.1.2 Flyving med lett utstyr (paraglider)
Fabrikantene kan idag levere godkjent utstyr som er meget lett. Slikt utstyr blir av mange benyttet til "toppturer" hvor man går opp og flyr ned ihjen i rolige forhold. Det er derfor viktig at utstyret er laget for å spare vekt uten at dette skal gå nevneverdig ut over sikkerheten. Vinger som er konstruert som lettvektsvinger benytter tynnere materialer og det er derfor viktig at man kontrollerer disse vingene for slitasje oftere enn "vanlige vinger".

Anmerkning:
Flyving med lett utstyr skjer mange ganger når man er alene. Det er derfor viktig at man tar mer hensyn til forholdene enn når man flyr sammen med andre. Man har vanligvis mindre beskyttelse ved harde landinger. Det anbefales derfor at slik flyving bør foregå i stille vær, slik at forholdene på landing er laminære og rolige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar