onsdag 24. april 2013

Ozone M5 oppdateringer...

Det ser ut til att M5 kommer i med 2 forskjellige versjoner, den første som en 3-liner. Sideforholdet på 3-lineren blir på 6,9 med SharkNose-profil...

Her er hva Ozone skriver på siden sin:


M5 UPDATE

At the moment we are working on 3 exciting new designs in the M5 series. First, the M5 3-Liner, which is now in the final stages of development. This 3-Line design has an Aspect Ratio of 6.9, a SharkNose Profile, and significant improvements over the M4 in almost every respect; the R&D Team reports that this new design has much nicer handling, with a more precise feel, a better climb, and increased stability in accelerated flight. The feeling, according to Dav Dagault, our chief test pilot, is “Delta-esque, rock solid, with excellent sail cohesion”, and even the standard version is lighter than the M4.

With Chrigel’s help, we have developed a wing that is designed from the ground up to perform in the world’s toughest adventure race, the X-Alps. The LM5 will be used by a record number of Ozone pilots in the 2013 X-Alps race. We chose this design based on its exceptional stability in turbulent conditions which the X-Alps pilots are forced to fly in. the 3L design is comfortable and easy to launch, even in difficult circumstances, and our current prototypes are exceptionally light!

After the completion of the 3L designs mentioned above, which is imminent, we will release a 2-Line Mantra M5 as well. This version is aimed at pilots who are looking to transition to the competition class of modern 2L designs. With a slight performance increase and the inherent benefits of a 2L design in flight (rear riser control, increased speed), the M5 2L is the perfect step for pilots looking to move up to the highest level of competition wings.

Many pilots will now be asking themselves, “Which M5 is for me?” We think that most M4 pilots will find the 3L best suited to what they need, whilst the most ambitious ones may opt for the 2 liner. On launch, the 3L is significantly easier to handle, and is generally a more forgiving wing. The comfort and ease of use of the 3L will yield the highest “True Performance” for many pilots. The 2L offers a performance advantage and more efficiency at high speed thanks to the precise rear riser control. In return,  it requires more active and precise piloting in turbulence.

We will continue to post news here on the progress made with the M5 series. Please refrain from emailing us (The R&D Team in particular, please let them work) regarding this project as we truly need to dedicate all of our time to this project. We are later than we had hoped to be due to uncooperative weather in the south of France, but we’re very happy with the results so far and we are confident that you will agree it is worth the wait.


Stein-Are oversetting med hjelp av Google-translate:


M5 OPPDATERING

For øyeblikket jobber vi med tre spennende nye design i M5-serien. Først M5 3-liner, som nå er i sluttfasen av utviklingen. Denne 3-lineren,s design har et sideforhold på 6,9, og en SharkNose profil. Og betydelige forbedringer over M4 i nesten alle måter, R & D team rapporterer at dette nye designet har mye hyggeligere håndtering, med en mer presis følelse, en bedre klatre, og økt stabilitet i akselerert flukt. Følelsen, ifølge Dav Dagault, vår sjef test pilot, er "Delta-esque, bunnsolid, med utmerket seil samhold", og selv standardversjonen er lettere enn M4.

Med Chrigel,s hjelp har vi utviklet en vinge som er designet fra grunnen av, og for å utføre i verdens tøffeste race-eventyr, X-Alps. Den LM5(lettvekstutgave) vil bli brukt av et rekordhøyt antall Ozone-piloter i 2013 X-Alps race. Vi valgte denne design basert på sin eksepsjonelle stabilitet i turbulente forhold som X-Alps pilotene blir tvunget til å fly i... 

3-lineren,s design er behagelig og lett å starte, selv i vanskelige omstendigheter, og våre nåværende prototyper er eksepsjonelt lett!

Etter gjennomføring av de 3-liner,s design nevnt ovenfor, som er nært forestående, vil vi også gi ut en 2-liner Ozone M5. Denne versjonen er rettet mot piloter som ønsker å gå over til konkurransen-klassen av moderne 2-linere,s design. Med en liten ytelsesøkning og de iboende fordelene med en 2-liner,s utforming i flukt (bak riser kontroll, økt hastighet), er M5 2-liner,s det perfekte skritt for piloter som ønsker å flytte opp til det høyeste nivået av konkurranse vinger.

Mange piloter vil nå være å spørre seg selv: "Hvilken M5 er for meg?" Vi tror at de fleste M4 piloter vil finne den 3-lineren best egnet til hva de trenger, mens de mest ambisiøse de kan velge for to liner. På lanseringen, er 3-lineren betydelig enklere å håndtere, og er generelt en mer tilgivende vinge. Dens komfort og brukervennlighet av 3-linere vil gi den høyeste «True Performance" for mange piloter. 2-lineren tilbyr en ytelse fordel og mer effektivitet ved høy hastighet takket være den presise bakre riser kontroll. Til gjengjeld krever det mer aktiv og presis pilotering i turbulens.

Vi vil fortsette å legge inn nyheter her på fremdriften med M5-serien. Vennligst avstå fra å sende oss (The R & D Team spesielt, kan du la dem arbeide) spørsmål om dette prosjektet som vi virkelig trenger å vie all vår tid til dette prosjektet. Vi er senere enn vi hadde håpet å være på grunn av lite samarbeidsvillig vær i Sør-Frankrike, men vi er veldig fornøyd med resultatene så langt, og vi er sikre på at du vil være enig det er verdt ventetiden:-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar