mandag 9. februar 2015

ÅRSMØTE I HEDEMARKEN LUFTSPORTSKLUBB

Årsmøte 2015


Til medlemmer i Hedemarken Luftsportsklubb
Sakliste for årsmøtet
Det vises til innkalling til årsmøte av 14/1/2015
Sted og tid: Bangshallen den 14/2/2015 kl. 18.00
Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsberetning
5. Behandle idrettslagets regnskap
6. Fastsette medlemskontingent
7. Godkjenne nye vedtekter for HLSK
8. Valg av:
Leder
Kasserer
Sekretær
2 Styremedlemmer
2 vararepresentanter til styret
1 medlem til valgkomite
1 vararepresentant til valgkomite
Med vennlig hilsen
Styret HLSK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar